Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Chúng cho phép trang web nhớ thông tin về bạn, như cài đặt ngôn ngữ, lịch sử duyệt web và các tương tác trước đó.

Cookie có thể có hiệu lực trong một phiên hoặc được lưu trữ trên trình duyệt của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web và cung cấp thông tin hữu ích cho chúng tôi để cải thiện dịch vụ.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: cookie cần thiết và cookie không cần thiết. Cookie cần thiết là những cookie mà chúng tôi cần để trang web hoạt động đúng cách. Cookie không cần thiết là những cookie mà chúng tôi sử dụng cho mục đích phân tích và tiếp thị, như theo dõi hoạt động trên trang web và tải các quảng cáo đích đến.

  • Cookie cần thiết: Cookie đăng nhập, cookie ngôn ngữ, cookie nhận dạng phiên, v.v.
  • Cookie không cần thiết: Cookie phân tích, cookie quảng cáo, v.v.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie trên trình duyệt của mình bằng cách thiết lập tùy chọn phù hợp. Bạn có thể chọn từ chối cookie hoặc xóa các cookie đã lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách quản lý cookie trên trình duyệt, vui lòng truy cập trang trợ giúp của trình duyệt hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ trình duyệt.