Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại onlinecasino-uytin.top. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

  • Thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, địa chỉ email và số điện thoại.
  • Thông tin địa chỉ IP của bạn.
  • Thông tin về trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng.
  • Thông tin về hoạt động trên trang web của chúng tôi, bao gồm các trang đã xem, thời gian truy cập và thao tác được thực hiện.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
  • Liên hệ và phản hồi lại yêu cầu và yêu cầu hỗ trợ của bạn.
  • Cải thiện trang web của chúng tôi và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
  • Phân tích và tăng cường hiệu quả của các hoạt động tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân với các đối tác kinh doanh để thực hiện các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng ăn cắp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.