Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi truy cập vào trang web onlinecasino-uytin.top. Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này thuộc sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của onlinecasino-uytin.top và các bên thứ ba được chấp thuận. Bất kỳ việc sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng tài liệu này cho các mục đích khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi là vi phạm luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.

  • Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web onlinecasino-uytin.top mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.
  • Việc sử dụng tên thương hiệu, logo và tài liệu khác trên trang web này không được phép mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Nội dung người dùng

Bạn có thể chia sẻ nội dung của riêng bạn thông qua các tính năng xã hội trên trang web onlinecasino-uytin.top. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nội dung mà bạn đăng tải. Bằng cách chia sẻ nội dung, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sở hữu toàn bộ các quyền trên nội dung đó và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hay quyền riêng tư nào của bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ kiểm duyệt, theo dõi hoặc lưu trữ nội dung người dùng.
  • Chúng tôi có quyền xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi coi là vi phạm các quy định và quyền riêng tư của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật. Tuy nhiên, do tính chất của Internet, chúng tôi không thể cam đoan hoặc đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị xâm phạm hoặc sử dụng một cách trái phép bởi bên thứ ba không được ủy quyền.

  • Chúng tôi khuyến nghị bạn không chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của mình thông qua các tính năng truyền thông công khai trên trang web onlinecasino-uytin.top.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không phải là do lỗi của chúng tôi.